Radarske kontrole

   Od dana 11.05.2017. godine stacionarni radar SR 520 nalazi se na magistarlnom putu Šujica - Tomislavgrad,  u naselju Blažuj,Tomislavgrad.  

 

POKRETNI RADAR ( kontrola brzine iz policijskog vozila ) će biti na sljedećim relacijam

     

         26.06.2017 godine (ponedjeljak ),
  
   - od 08,00 - 13,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad,
   - od 15,30 - 19,30 sati na relaciji Livno - B. Grahovo - Drvar..
  
        27.06.2017. godine ( utorak ),

   - od 08,30 - 14,00  sati na relaciji Livno  - Šujica - Kupres.
   - od 16,00 - 19,30 sati na relaciji Livno - Podgradina - Grabovica.
  

        28.06.2017. godine ( srijeda ), 

     - od 08,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - B. Grahovo - Drvar.
     - od 15,30 - 19,00 sati na relaciji Livno -Šujica - Tomislavgrad.
    

         29.06.2017. godine ( četvrtak ),
 
     - od 08,00 - 14,00 sati na relaciji Livno - Šujica - Kupres.
     - od 15,30 - 19,00 sati na relaciji Livno - Glamoč - Mliništa.
       

         30.06..2016 godine ( petak ),
 
       - 08,00 - 13,30 sati na relaciji Livno- Podgradina - Grabovica.
       - 16,00 -20,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad.

          01.07.2017 godine ( subota ),
 
       - od 08,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - Šujica - Kupres.
       - od 16,00  - 20,30 sati na relaciji Livno - Tomislavgrad - Studena Vrila.
   
 
          02.07.2017 godine ( nedjelja ),

        - od 08,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Podgradina - Grabovica.
        - od 16,00 -20,30 sati na relaciji Livno -Šujica - Kupres..
       

       NAPOMENA: Moguća su odstupanja radi drugih potreba službe.

                              

 

 


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  
 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 


   

  

   

   

    

   


  


 

 

   

   


  

 

  

  

  

  

   

 

    

 

 

  
  

       

  

   

 

                                

                               

                            

 


                            


                          
                           
             
             

 
   

       


                           
                     
                             

 

 

 

                              
                             
 
                                                       


    


                            

                               
                               


                

                          
                              

 

 

 

 

 

 


                               

 

 

        

 

 


                      

 

 

 

 

 

 

 

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x