Radarske kontrole

   Od dana 6.4.2018. godine stacionarni radar SR 520 nalazi se na lokaciji Blažuj, Tomislavgrad.  

 

POKRETNI RADAR ( kontrola brzine iz policijskog vozila ) će biti na sljedećim relacijam

       
  
           21. 05 .2018. godine (ponedjeljak),
        od 8,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Podgradina - Grabovica,
        od 15,30 - 19,00 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad - Mesihovina.,  

           22.05.2018. godine (utorak), 
        od 8,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - Priluka - B. Grahovo,
        od 15,30 - 18,30 sati na relaciji Livno - Glamoč - Mliništa


           23.05.2018 godine (srijeda),
        od 8,30 - 14,00 sati na relaciji Livno - Šujica - Tomislavgrad,
        od 15,30 - 19,00 sati na relaciji Livno - Podgradina - Rašeljk,.


            24.05.2018. godine (četvrtak),
        od 8,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - B. Grahovo - Drvar ,
        od 15,30 - 18,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad - Mesihovina.
       

            25.05.2018. godine (petak),
        od 8,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Glamoč  - Mliništa.
        od 19,00 -20,30 sati na relaciji Livno - Podgradina - Rašeljke.
      

        
            26.04.2018. godine (subota),
         od 08,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Šujica - Kupres.
         od 19,00 - 20,30 sati na relaciji Livno - Priluka - B. Grahovo..
       
  
            27.05.2018 godine (nedjelja),
          od 08,30 - 13,30 sati na relaciji Livno - Prisoje - Tomislavgrad - Mesihovina,
          od 16,00 -19,00 sati na relaciji Livno - Podgradina - Rašeljke.
       

       NAPOMENA: Moguća su odstupanja radi drugih potreba službe.

                              

 

 


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  
 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 


   

  

   

   

    

   


  


 

 

   

   


  

 

  

  

  

  

   

 

    

 

 

  
  

       

  

   

 

                                

                               

                            

 


                            


                          
                           
             
             

 
   

       


                           
                     
                             

 

 

 

                              
                             
 
                                                       


    


                            

                               
                               


                

                          
                              

 

 

 

 

 

 


                               

 

 

        

 

 


                      

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova K10
L I V N O

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8
80101 Livno

034/201-900   centrala
034/206-077   Kabinet ministra
034/206-044   Glasnogovornik

e-mail:
info@mupk10livno.com

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x