Halo 122

Vijesti za dan 24.05.2018. godine
za protekla 24 sata

  24. svibanj  2018. godine.

JAVNI RED I MIR

• U protekla 24 sata na području MUP-a naše županije  zabilježen je jedan prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru:
 - Na području PP Tomislavgrad po čl. 4. zakona o javnom redu i mirun ( verbalno vrijeđanje).

 

PROMETNE NEZGODE

• U protekla 24 sata na području odgovornosti MUP-a K10  zabilježene su četiri prometne nezgode, i to jedan s većom, a ostale tri s manjom materijalnom štetom u zoni odgovornosti PP Tomislavgrad i PP Livno.

 

KRIMINALITET

• U oblasti kriminaliteta u posljednja 24 sata na području HB županije zabilježen je jedan događaja koji ima obilježja kaznenog djela:
 - 1 KD " Teška krađa" ( PP Tomislavgrad ).

 


  
 
 


 


 

 
.

 


 
 
 
 
 


   
  
   

 
 
 
        
 

 


  

  
 
  

 
 
  
 


 
  


 
 
 
 
   
  
   
   
  
 

 
   

 
  
   
 
 
   
  
  
 
   
  
  
  

 
 
 
 
 
  


 

  

 


  
  
  
   
  


 
 


 
  
 

  
  
   

 
 
 


   

 

 


 


 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova K10
L I V N O

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8
80101 Livno

034/201-900   centrala
034/206-077   Kabinet ministra
034/206-044   Glasnogovornik

e-mail:
info@mupk10livno.com

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x