Halo 122

Vijesti za dan 28.06. 2017. godine
za protekla 24 sata

Livno, 28. lipanj 2017. godine.

JAVNI RED I MIR

• U protekla 24 sata na području MUP-a naše županije zabilježena su dva prekršaj po Zakonu o javnom redu i mir.
  - Na području PP Drvar po čl.4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
  - Na području PP B. Grahovo po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ).
 

PROMETNE NEZGODE

• U protekla 24 sata na području MUP-a naše županije zabilježene su dvije prometne nezgode  s manjom materijalnom štetom.
   

KRIMINALITET

• U oblasti kriminaliteta u posljednja 24 sata na području HB županije  zabilježena su dva događaja koji ima obilježja kazneog djela, i to:
 - 1 KD " Krađa" ( PP B. Grahovo ),
 - 1 KD " Nasilje u obitelji" ( PP Livno ). 
 


 


 

 
.

 


 
 
 
 
 


   
  
   

 
 
 
        
 

 


  

  
 
  

 
 
  
 


 
  


 
 
 
 
   
  
   
   
  
 

 
   

 
  
   
 
 
   
  
  
 
   
  
  
  

 
 
 
 
 
  


 

  

 


  
  
  
   
  


 
 


 
  
 

  
  
   

 
 
 


   

 

 


 


 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  

 

 

 

 

 

Izaberi život bez oružja

 

MUP-letak hrv-1x

MUP-letak hrv-2x